Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

In het eerste weekend van september organiseert de Stichting Alkmaardermeeromgeving twee fietsexcursies, waarmee zij nieuwe donateurs kennis laat maken met de unieke waarden van het buitengebied in de gemeente Castricum. Na een inleiding door Lia Vriend, starten de excursies onder haar leiding. Ze eindigen met een bezoek aan één van de Castricumse agrarische bedrijven.

De deelnemers aan de excursie op zaterdagmiddag 5 september worden om 13.00 uur ontvangen met een kopje koffie of thee op een bijzondere locatie: het Oude Theehuis op landgoed Duin en Bosch. De excursie rond Limmen begint op zondag 6 september om 13.00 uur bij boerderij Vredeburg in het hart van Limmen. Geografe Lia Vriend, gespecialiseerd in de veranderende Noordhollandse Landschappen, zal een inleiding verzorgen en de fietsexcursie leiden. De fietstocht rond Castricum eindigt circa drie uur later met een bezoek aan de biologische boerderij Van Tienhoven Hoeve waar boer Michiel Mooij uitleg zal geven over het functioneren van een veehouderij in het Castricumse landschap. In Limmen eindigt de tocht ook na drie uur bij de boerderij van de gebroeders Pepping, waar eveneens informatie zal worden gegeven over het functioneren van deze melkveehouderij.

Het groen-blauwe hart

Het Castricumse buitengebied is het groen-blauwe hart van Midden-Kennemerland en vormt een buffer tussen 'Kaasstad' Alkmaar en 'Staalstad' IJmond. Behalve dat het een open gebied is met een rijke natuur, heeft het nog vele andere speciale kwaliteiten. Het is een landschap dat nog laat zien hoe het historisch is gegroeid. Het is nog een leesbaar landschap. Aan de waterlopen en hoogteverschillen is te zien dat hier vroeger een rivier heeft gestroomd, het OerIJ, een zijtak van de Rijn , die bij Castricum in zee uitmondde.

De organisatoren

De organisator van de excursies, de 'Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving', werkt bij deze excursies samen met LIA, dat staat voor: 'Landschappen ontdekken In een Aantrekkelijke vorm'. (www.ontdeknoordholland.nl.) De vrijwillige medewerkers van de Stichting ('met de lange naam') zetten zich in voor het behoud van de specifieke eigenschappen van het landschap op het grondgebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest. De Stichting is een politiek en financieel onafhankelijke organisatie.

Programma fietsexcursie 5 september

 • 13.00 uur: start bij Het oude Theehuis op het landgoed Duin en Bosch, Duinenbosch 3, Bakkum. Met koffie of thee en inleiding.
 • 13.30 - 15.30 uur: fietsexcursie.
 • 15.30 - 16.00 uur: bezoek boerderij Van Tienhoven Hoeve, Heereweg 1 Bakkum-Noord.

Programma fietsexcursie 6 september

 • 13.00 uur: start bij boerderij Vredeburg, Dusseldorperweg 64, Limmen. Met koffie of thee en inleiding.
 • 13.30 - 15.30 uur: fietsexcursie.
 • 15.30 - 16.00 uur: bezoek boerderij Gebr. C. en A. Pepping, Vredeburglaan 52, Limmen.

Donateuravond 29 oktober

 • Thema: de gemeente Castricum en het water.
 • Plaats: Ontmoetingscentrum Geesterhage, Castricum.
 • Vorm: sprekers en informatiemarkt.
 • Informatie: meer informatie volgt.

Over Oerij en Oeverwallen

'Fietsen door de geschiedenis van het landschap van Castricum en Uitgeest'. Dit boekje onder redactie van Lia Vriend-Vendel is een uitgave van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water Land en Dijken. Het boekje voert fietsers door het platteland en oude dorpskernen. Het vertelt over de kenmerken en de geschiedenis van het landschap. Het besteed aandacht aan het Oerij, de ontginning van moerassen het keren van het water en het gebruik van de geestgronden. Er staan drie fietsroutes in:

 1. Castricum-Noord - binnenduinrand Bakkum en West-Limmen.
 2. Castricum -> Uitgeest -> Limmen, met mondingsgebied van het OerIJ.
 3. Polderroute Uitgeest -> Akersloot -> Limmen met het overgangsgebied veenpolders -> Oerij-gebied.

Deelname

Voor het bedrag van €6,-:

 • kan je deelnemen aan de fietsexcursie door het groene hart van de gemeente met een bezoek aan een agrarisch bedrijf;
 • krijg je een kopje koffie of thee;
 • krijg je het boekje 'Over Oerij en Oeverwallen', waarin naast informatie over het landschap ook drie fietsroutes worden beschreven;
 • ontvang je een uitnodiging voor de donateuravond op 29 oktober, die gaat over de betekenis van water in het Castricumse landschap;
 • ben je voor de rest van het jaar donateur van de stichting.

Opgeven

Opgave voor één van de excursies is mogelijk bij de secretaris: mevrouw Hennie Groot-Schermer,
per e-mail: alkmaardermeeromgeving(at)quicknet.nl
of per telefoon: 0251-310110.
Het aantal deelnemers is minimaal 5 en maximaal 20.