Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)

Persbericht.

Elk najaar organiseert de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving een avond vcoor donateurs en belangstellenden. Dit jaar staat deze avond helemaal in het teken van water in de gemeente Castricum. Op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum Geesterhage, Geesterduinweg 3 in Castricum zullen Lia Vriend en Rob Veenman verleden, heden en toekomst van het water in de gemeente Castricum belichten. Daarbij zal de gemeentegrens uiteraard overschreden worden, want het water bepaalt graag zijn eigen grenzen.

Water in de gemeente Castricum, daar kun je niet omheen, soms heb je er teveel van en na de lange droge zomer van 2009 mag er wel weer een buitje vallen. De zee, het Alkmaardermeer, ze zijn belangrijk voor de gemeente. De voorraad drinkwater in de duinen is niet alleen van belang voor de gemeente, maar voor de hele provincie Noord-Holland. Waterkwaliteit, waterkwantiteit, watertoerisme, scheepvaart, wateroverlast, waterberging ....... over water raak je niet uitgepraat.

Lia Vriend is geograaf en zij heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van de Noord-Hollandse landschappen. Zij zal vertellen over de historische aspecten met betrekking tot het water. Bijvoorbeeld over hoe het huidige centrum van Castricum ligt in de oude binnendelta van het OerIJ en hoe je aan het landschap in de omgeving nog kunt zien dat daar ooit het OerIJ stroomde.

Rob Veenman is bestuurder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en portefeuillehouder Integraal stedelijk waterbeheer. Zijn bijdrage zal gaan over het heden en de toekomst. Klimaatverandering, rijzing van de zeespiegel, wateroverlast; hoe gaan we ermee om en wat zijn de gevolgen. Maar ook: bewaking van de kwaliteit van het water.

De zaal is geopend vanaf 19.30 uur; de koffie staat klaar. Voor aanvang, in de pauze en na afloop is er gelegenheid informatie in te zien over het werk van de stichting en van verschillende organisaties die zich bezig houden met natuur en milieu.

De toegang is vrij en iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp en voor het werk van de stichting is van harte welkom.