Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)

De gemeente Castricum is begonnen met de opstelling van een bestemmingsplan voor het hele buitengebied van de voormalige gemeenten Akersloot, Castricum en Limmen. Het zal meer dcan 20 bestaande plannen moeten vervangen en het omvat het gehele buitengebied van de gemeente, inclusief het Alkmaardermeer, maar exclusief het Noord-Hollands Duinreservaat. De opstelling zal geschieden volgens een uitgebreide procedure, waarin ook verschillende inspraakmomenten zijn opgenomen.

Een eerste document in het kader van deze procedure is het Visiedocument Buitengebied in balans, dat momenteel behandeld wordt door de gemeenteraad. Een tweede document zal het Beeldkwaliteitsplan zijn; een vooral inventariserende beschrijving van de waarden van het Castricumse buitengebied en een aanzet tot het toekomstige beleid. Met de Kadernota zullen deze documenten een grondslag vormen voor het toekomstige bestemmingsplan. Aan de opstelling van het Beeldkwaliteitsplan hebben een drietal actieve leden van de stichting als 'lokale deskundigen' meegewerkt.