Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)

Door Dijk en Duin en door de gemeente Castricum wordt al enige tijd gewerkt aan de uitwerking van de structuurvisie voor het landgoed Duin en Bosch. De bedoeling is om dit gebied in de toekomst een multifunctionele bestemming te geven. Niet alleen zouden de zorgfuncties er moeten blijven, maar ook zouden er verschillende 'clusters' woningen moeten komen. De bedoeling is om het oorspronkelijke karakter van het landgoed te behouden en/of te versterken.

Verschillende 'moderne' gebouwen die geen monumentenwaarde hebben, zouden moeten worden gesloopt. Zij zouden vervangen moeten worden door groepjes woningen in een bij het karakter van het landgoed passende stijl. Een deel daarvan zou de vorm moeten krijgen van appartementsgebouwen aangepast aan de bouwstijl van de paviljoens uit het begin van de 20e eeuw, die aangewezen zijn als rijksmonument. De woningbouw moet de financiële drager worden van de restauratie van de rijksmonumenten en van de landschappelijke inrichting zoals die oorspronkelijk door de architecten Poggenbeek en Springer is ontworpen.

De gemeente heeft een begeleidingsgroep ingesteld voor dit project waarin een tweetal actieve leden van de stichting, mede namens de werkgroep Oud Castricum, zitting hebben.