Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)
Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)

Helaas gaat de fietsexcursie niet door omdat er te weinig deelnemers zijn. In augustus een nieuwe poging. (11 juni 2010)

Op zondag 13 juni 2010 de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving een fietsexcursie met als doel nieuwe donateurs te laten kennismaken met de unieke waarden van het buitengebied van de gemeente Uitgeest. De excursie zal worden geleid door Lia Vriend en zal eindigen met een bezoek aan één van de Uitgeester agrarische bedrijven.

De excursie.

De deelnemers aan de excursie worden op zondag 13 juni a.s. om 12.30 uur ontvangen met een kopje koffie of thee op een bijzondere locatie: erfgoedpark De Hoop aan de Lagendijk 31a in Uitgeest. Geografe Lia Vriend, gespecialiseerd in de veranderende Noord-Hollandse landschappen, zal voorafgaand aan de excursie, een inleiding geven. De fietstocht rond Uitgeest duurt ongeveer drie uur en wordt afgesloten met een bezoek aan boerderij Zonnehoek in de Dorregeesterpolder. Daar zal de familie Bijman uitleg geven over het functioneren van een veehouderij in een veenpolder.

Het groen/blauwe hart.

Het buitengebied rond Uitgeest ligt in het groen/blauwe hart van Midden-Kennemerland, dat een buffer vormt tussen 'kaasstad' Alkmaar en 'staalstad' IJmond. Behalve dat het een open gebied is met een rijke natuur, heeft het vele andere speciale kwaliteiten. Het is een landschap dat nog laat zien hoe het historisch is gegroeid; het is een leesbaar landschap. Aan de waterlopen en hoogteverschillen is te zien dat hier vroeger een rivier heeft gestroomd: het OerIJ, een zijtak van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde.

De organisatoren.

De excursie wordt georganiseerd door de Stichting (met de lange naam) in samenwerking met LIA, dat staat voor: Landschappen ontdekken In een Aantrekkelijke vorm (www.ontdeknoordholland.nl). De vrijwillige medewerkers van de Stichting zetten zich in voor het behoud van de specifieke eigenschappen van het landschap op het grondgebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest.

Programma fietsexcursie 13 juni 2010.

12.30 uur: aanvang bij erfgoedpark De Hoop, Lagendijk 31a, Uitgeest met koffie, thee en een inleiding door Lia Vriend.
13.30 - 15.30 uur: fietsexcursie.
15.30 - 16.00 uur: bezoek boerderij Zonnehoek van de familie Bijman, Groot Dorregeest 7, Uitgeest.

Over OerIJ en Oeverwallen.

Het boekje "Fietsen door de geschiedenis van het landschap van Castricum en Uitgeest" onder redactie van Lia Vriend - Vendel is een een uitgave van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water Land en Dijken. Het boekje voert fietsers over het platteland en door de oude dorpskernen. Het vertelt over de kenmerken en de geschiedenis van het landschap. Het besteedt aandacht aan het OerIJ, de ontginning van moerassen, het keren van het water en het gebruik van de geestgronden. Er staan drie fietsroutes in:

  1. Castricum-Noord - binnenduinrand Bakkum en West-Limmen.
  2. Castricum - Uitgeest - Limmen, met mondingsgebied van het OerIJ.
  3. Polderroute Uitgeest - Akersloot - Limmen met het overgangsgebied veenpolders - OerIJgebied.

Deelname.

Voor het bedrag van €7,50

  • kun je deelnemen aan de fietsexcursie door het buitengebied van de gemeente Uitgeest met een bezoek aan een agrarisch bedrijf;
  • krijg je een kopje koffie of thee;
  • krijg je het boekje 'Over OerIJ en Oeverwallen', waarin naast informatie over het landschap ook drie fietsroutes worden beschreven;
  • ontvang je een uitnodiging voor de donateuravond op 2 november 2010 van de Stichting, die ook zal gaan over het buitengebied van Uitgeest;
  • ben je voor de rest van het jaar donateur van de stichting.

Opgeven.

Opgave voor de excursie is mogelijk bij de secretaris van de Stichting: mevrouw Hennie Groot-Schermer,
per email:
of per telefoon: 0251-310110.
Het aantal deelnemers is minimaal 5 en maximaal 20.