Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)

Duinen en mensen: Kennemerland

Prachtboek op ledenavond met korting verkrijgbaar van 29,95 voor 22,50; ook speciale ansichtkaarten van duin vroeger en nu zijn beschikbaar.

Met vele historische kaarten, artist impressions en heel veel foto's.

Archeologie. 5000 jaar lang lieten kustbewoners sporen achter in het zand van Kennemerland. Van resten van prehistorische boerenarbeid in de IJzertijd tot vondsten van Romeinse handelswaar en munten. In de vroege middeleeuwen waren de duinen van Kennemerland bewoond gebied met vele Friese boeren en een levendige internationale handel. Onze kijk op de ontstaansgeschiedenis van West-Nederland verandert.

Natuur. De duinen vormen een oase van rust aan de rand van metropool Holland, met een natuurlijke rijkdom die in Europa zijn weerga niet kent. Kennemerland heeft een eigen rijkdom aan flora en fauna, met een bijzondere geologische achtergrond. Waarom oogt het bij Schoorl met hei en naaldbos zo volstrekt anders dan bij Wijk aan Zee of bij Bloemendaal? In dit boek de ontwikkeling van kaal zand tot bos en weer terug, hoe boommarter en roofvogels het duin veroverden, parelmoervlinders én meer dan twintig soorten wilde orchideeën. Maar ook hoe de natuur zich herstelt na een eeuw verdroging, de noodzaak van en hoe om te gaan met nieuwe uitdagingen als klimaatverandering.

Geschiedenis. Het Kennemer landschap heeft een rijke geschiedenis. Eerst eigenden de West-Friese Graven zich het hele duin toe, later kwam het in handen van edelen en rijke kooplieden. De eerste rijkswegen lagen aan de duinvoet of op strandwallen: 'Heerewegen'. Ten behoeve van de jacht zorgden de graven voor een opgefokte konijnenstand die behalve het duin ook de bevolking van duin en duinrand teisterde. Bewoning van het duin zorgde voor het ontstaan van het zeedorpenlandschap nabij Zandvoort, Wijk aan Zee en Egmond. Landgoedeigenaren probeerden het duin te ontginnen. In de laatste 150 jaar werden de ingrepen steeds groter: de aanleg van het Noordzeekanaal, de Hoogovens, zandwinning en waterwinning. En er zijn vele sporen van de Tweede Wereldoorlog, van begraafplaatsen tot bunkers.

'Duinen en mensen' maakt de balans op. Hoe mensen duin en duinrand gebruiken en beheren, vroeger en nu. De lezer krijgt door de rijkdom aan onderwerpen de mogelijkheid om het landschap zelf te 'lezen' en krijgt zicht op het moderne duinbeheer.

Zie ook de website www.duinenenmensen.nl met vele films en panoramafoto's.

Redactie: Rolf Roos
Realisatie: Stichting NatuurMedia in samenwerking met PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Met medewerking van: Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.