Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Persbericht.

Dinsdag 22 februari j.l. ondertekenden Ernst Mooij, Aad de Wit en Hans Laan een overeenkomst. Daarmee bevestigden zij de samenwerking die zal leiden tot de uitgave van een boek over de verschillende landschappen in de gemeente Castricum.

Het boek krijgt als titel 'Een groene oase tussen Kaasstad en Staalstad' en zal dit najaar verschijnen. Van schrijver Ernst Mooij verscheen eerder het boek 'Het Castricumse landschap.... een geschiedenisboek', dat onlangs is herdrukt en bij de boekhandel en de VVV te koop is. Zijn nieuwe boek zal een aanvulling op deze uitgave zijn.

Aad de Wit vertegenwoordigde bij de ondertekening de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving. Deze politiek en financieel onafhankelijke organisatie zet zich in voor het behoud van de specifieke eigenschappen van het landschap op het grondgebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest. Om de uitgave van het boek mogelijk te maken, ontving deze stichting vorig jaar een donatie van het Coöperatiefonds van Rabobank Noord-Kennemerland.

Kantoorboekhandel Libris-Laan zal de uitgave en verkoop van het boek verzorgen. Hans Laan toonde zich enthousiast over het feit dat er in het najaar een boek over het unieke buitengebied van de gemeente in de winkel zal liggen en verwacht veel belangstelling van de inwoners van Akersloot, Bakkum, Castricum en Limmen.

Het buitengebied van de gemeente Castricum ligt in het groen-blauwe hart van Midden-Kennemerland en vormt een buffer tussen 'kaasstad' Alkmaar en 'staalstad' IJmond. Behalve dat het een open gebied is met een rijke natuur, heeft het nog vele andere speciale kwaliteiten. Het is een landschap dat nog laat zien hoe het historisch is gegroeid. Het is nog een leesbaar landschap. Aan de waterlopen en hoogteverschillen is te zien dat hier vroeger een rivier heeft gestroomd, het OerIJ, een zijtak van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde.