Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)
Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)

Op 7 maart j.l. heeft de stichting haar zienswijze op het voorontwerp bestemmingsplan Duin en Bosch aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Castricum gezonden.

Deze zienswijze bevat enkele kanttekeningen bij:

  • het karakter van het plan,
  • de bestemmingen Groen 1 en Groen 2,
  • contrast van nieuwe en oude bebouwing,
  • robuuste ecologische verbindingszone,
  • oppervlakte bijbehorende bouwwerken,
  • bouwhoogten grondgebonden woningen,
  • bouwhoogte aangebouwde bijbehorende bouwwerken,
  • afwijken van de bouwregels,
  • nieuwe locatie hertenkamp.