Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

Persbericht.

De Stichting tot behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving heeft met waardering kennis genomen van het besluit van de Castricumse gemeenteraad over de bescherming van het dorpsgezicht in Bakkum.

Burgemeester en Wethouders hebben van de raad opdracht gekregen om een specifieke gebiedsbeschrijving van de omgeving van de Van Oldenbarneveldweg te maken. Deze beschrijving kan dan worden opgenomen in het gemeentelijk welstandsbeleid en/of het betrokken bestemmingsplan. Dit als reactie op het door de stichting - met steun van velen - ingediende burgerinitiatief.

De Stichting Alkmaardermeeromgeving stelt graag haar kennis en expertise aan het gemeentebestuur ter beschikking, om zo een bijdrage te leveren aan deze specifieke gebiedsbeschrijving. Het is een goede stap op de weg naar de bescherming van de unieke cultuurhistorische waarden van deze monumentale entree van Bakkum.