Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)

Op de Culturele Manifestatie, komend weekend in Sportcentrum De Bloemen in Castricum, heeft de stichting een bijzondere aanbieding. Voor slechts €14,95 ben je én voor dit jaar donateur van de stichting én in het bezit van het boek 'Een groene oase tussen Kaasstad en Staalstad' van Ernst Mooij.

Ernst Mooij is samensteller van verschillende fiets- en wandelroutes. Ook is hij schrijver van het boek 'Het Castricumse landschap, een geschiedenisboek' dat in m2008 is verschenen en in 2010 opnieuw is uitgegeven. Als aanvulling daarop is in 2011 zijn tweede boek met als titel 'Een groene oase tussen Kaasstad en Staalstad' uitgebracht. Deze boeken geven in tekst en beeld een boeiende kijk op de verschillende landschapstypen binnen de gemeente Castricum. Het zijn landschappen waaraan de natuurlijke en menselijke invloeden zijn af te lezen. Beide boeken zijn op zondag 18 maart a.s. tijdens de Culturele Manifestatie te koop. Om een indruk te krijgen van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het Castricumse buitengebied kan bij de stand een beeldpresentatie worden bekeken. Bovendien verzorgt Ernst een lezing die om 15.50 uur begint.