Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

Kom donderdagavond om half acht naar het gemeentehuis in Castricum! Daar bespreekt de gemeenteraad de varianten om het knelpunt spoorbarriëre Beverwijkerstraatweg op te lossen. Eén van de varianten is de aanleg van een 'oostelijke randweg'. Deze variant is zeer ongewenst omdat het een aantasting betekent van het karakteristieke buurtschap Oosterbuurt, van het provinciaal archeologisch monument 'Cronenburg' en van de reeds bedreigde vogelstand in het weidevogelkerngebied. De oostelijke randweg zal ook de agrarische bedrijfsvoering belemmeren. De stichting roept iedereen op om op 22 maart naar de raadscarrousel te komen. Inspreken is niet meer mogelijk, maar met een volle publieke tribune kan een signaal van stil protest afgegeven worden.