Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

Op woensdag 28 maart 2012 heeft de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving aangifte gedaan bij het Korps Noord-Holland Noord, Afdeling Milieu & Bijzondere Wetten, Regionaal Milieuteam. De aangifte betreft de vernieling en onomkeerbare aantasting van de Saskerleidam in het Alkmaardermeer. De Saskerleiddam is onderdeel van het Provinciaal Aardkundig Monument Alkmaardermeer en voor een aardkundig monument gelden strenge voorschriften met betrekking tot werkzaamheden en onderhoud. Deze voorschriften, die zijn vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening, zijn door de opdrachtgever voor de werkzaamheden, het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, op alle fronten overtreden. In feite is er op de dam een baggerdepot ingericht, waarin de gemeente Zaanstad bagger uit de Zaan kan storten. Er zijn grote financiële belangen in het spel. De stichting is van mening dat het hier gaat om een strafbaar feit en beschouwt het als haar plicht hiervan melding te maken.