Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Zandzoom, bleek dat B&W, en ook de betreffende ambtenaren, het aaneengesloten groene gebied van het NTKC-terrein, de Scouting en de voormalige ‘schietbaan’ niet kenden. De afdeling Limmen van de Stichting heeft daarom toen samen met het NTKC een visie ingediend. Rob Noordover, de NTKC-er die het groen van het kampeerterrein beheert, tevens vrijwilliger is van de Stichting Alkmaardermeeromgeving, is een stap verder gegaan. Hij heeft de nieuwe Burgemeester bij zijn eerste kennismaking uitgenodigd om eens op het terrein te komen kijken. Het duurde even voor het zover was, maar uiteindelijk werd het 13 november, dat de burgemeester, samen met alle wethouders, de gemeentesecretaris en 3 ambtenaren, op bezoek kwam om kennis te maken met het gebied.

Van de kant van het NTKC was een 'zware' delegatie aanwezig. De regionale voorzitter en secretaresse, maar ook mensen van het hoofdbestuur verwelkomden de gasten.

Het NTKC benadrukt de waarde van het Kampeerterrein en wil een oplossing vinden voor de toegang tot het terrein. De inzet van de afd. Limmen van de Stichting is vooral om, binnen de nieuw te ontwikkelen Zandzoom, de groene buffer te versterken. Dus niet alleen behoud, maar  liefst ook verbreding door niet  hier direct tegen aan te bouwen, maar rondom de nieuwe woningen een groene gordel te maken. Het wordt immers ‘wonen in het groen’.

Tijdens het bezoek werd vooral nadruk gelegd op de ecologische en aardkundige waarden (oude strandwal nog authentiek!), cultuur-historische aspecten en de huidige recreatieve waarden.

Het gemeentelijke gezelschap was duidelijk verbaasd en aangenaam verrast over wat hier ‘ verstopt’ ligt tussen Hogeweg en Kapelweg. Er zijn afspraken gemaakt door het NTKC-bestuur en B&W van Castricum om de gewenste mogelijkheden te bestuderen.