Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

Met ingang van 1 januari 2013 is het het secretariaat van de 'Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving' verplaatst naar het volgende adres:

Julinanaweg 49c,
1921 BD Akersloot