Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

De Overleggroep Strand Castricum heeft geconstateerd dat er weinig inzicht is in "de Castricummerstrandbezoeker". Niet bij de gemeente, maar ook niet bij ondernemers en andere belanghebbenden, noch bij de overleggroep.


Daarom heeft Platform Ons Strand besloten een onderzoek te starten. Online, via haar eigen site. Maar gericht op alle Castricummers, en op strandbezoekers van buiten. En vooral niet beperkt tot haar eigen aanhang. Zij wil iedereen bereiken, ook mensen die er anders tegenaan kijken dan het Platform ons Strand
Misschien was het beter geweest dat een officiële of onafhankelijke organisatie dit zou organiseren. Maar die heeft zich vooralsnog niet aangediend. En met burgerinitiatief is niets mis. Vandaar dat het Platform gewoon maar van start is gegaan.
U kunt de vragenlijst nu al bekijken, en er uw mening over vormen. De lijst staat op www.onsstrand.info/vragenlijst. Suggesties zijn welkom, zolang nog niet veel mensen de vragenlijst hebben ingevuld kan er misschien nog aan verbeterd worden.