Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)
Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)

Tijdens een openbare informatiebijeenkomst op maandag 8 april wordt de ‘Gebiedsbeschrijving Van Oldenbarneveldweg e.o.’ gepresenteerd. De gebiedsbeschrijving heeft tot doel om de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het gebied Van Oldenbarneveldweg en de directe omgeving inzichtelijk te maken. Daarbij is onderzocht wat de waarden van het gebied zijn en hoe deze waarden beschermd worden in bestemmingsplannen en/of de Welstandsnota. In de gebiedsbeschrijving zijn voorstellen opgenomen om de waarden van het gebied beter te beschermen. Na de informatiebijeenkomst zal het college een voorstel aan de gemeenteraad doen.

Van OldenbarneveldwegDe gebiedsbeschrijving komt voort uit het burgerinitiatief van de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving. Deze stichting vroeg de gemeenteraad om het gebied aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht. De gemeenteraad nam dit voorstel niet over. Wel besloot de raad om voor het gebied een gebiedsbeschrijving op te stellen. De gebiedsbeschrijving is opgesteld door de initiatiefnemers van het burgerinitiatief in samenwerking met de gemeente, een lid van de Werkgroep Oud-Castricum en enkele externe deskundigen. De concept gebiedsbeschrijving kunt u inzien op de gemeentelijke website http://www.castricum.nl/index.php?simaction=content&mediumid=2&pagid=8&stukid=68651

De informatiebijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Castricum. De opstellers van de gebiedsbeschrijving geven een (powerpoint)presentatie. Daarna is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Uw inbreng wordt meegenomen in het voorstel aan de gemeenteraad.

De projectleider voor de gemeente is mevr. A. Slokker, afdeling Ontwikkeling, tel. 14 0251