Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

In de bijlage treft u het verslag over het jaar 2012 van de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving zoals door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op 15 april 2013.

Het betreft een kort en feitelijk verslag van de zaken waar de 25 vrijwillige medewerkers en bestuursleden zich in 2012 mee hebben beziggehouden. Zij allen zijn ervan overtuigd dat zij de belangen van natuur en cultuurhistorie in de gemeenten Castricum en Uitgeest hiermee hebben gediend. Tevens is in het verslag een financiële verantwoording opgenomen.

KLik hier voor het volledige verslag.