Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Op maandagavond 4 november 2013 zal de jaarlijkse donateursavond worden gehouden in Cultureel Centrum Vredeburg in Limmen.

Op deze avond, toegankelijk voor donateurs en belangstellenden, zal het landschap centraal staan.De avond wordt georganiseerd door medewerkers van de afdelingen Castricum en Limmen. Voor de pauze zal Lia Vriend een presentatie houden over de waterbergingsprojecten langs de Schulpvaart, Na de pauze vertelt schaapsherder Marijke Dirkson over landschapsbeheer met een schaapskudde.

Waterberging Schulpvaart
Waterberging Schulpvaart (foto: lia Vriend)

Lia Vriend

Afgelopen winter was het een af-en aanrijden van zandauto’s over de Zeeweg en Provinciale weg. Langs de Schulpvaart werden grote stukken land afgegraven. Maandenlang waren ze bezig. Wat was er toch aan de hand? Deze avond zal Lia Vriend-Vendel uitleggen waarom hier zoveel werkzaamheden waren. Het heeft allemaal te maken met de klimaatverandering en de te verwachten wateroverlast. Na hevige stortbuien, als de gemalen het niet meer aankunnen, moet het overtollige water tijdelijk worden opgeslagen. Omdat buien heel lokaal kunnen zijn, moet elke polder zijn eigen waterbergingsproject realiseren. In de Groot-Limmerpolder is dit nu gebeurd langs de Schulpvaart.

Deze verlaagde stukken land zullen natter zijn dan de omliggende percelen en niet meer geschikt voor agrarische doeleinden. Daarom werd er tegelijkertijd een natuurproject van gemaakt. Door de geringe hoogteverschillen zal een variatie aan planten ontstaan, die weer diverse insecten aantrekken en diverse soorten vogels.

Deze projecten zijn opgenomen in een groter project, dat de Schoonwatervallei wordt genoemd. Het water uit de duinen en in de polder staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar dus, zowel in kwantiteit als in kwaliteit.

Lia heeft de afgelopen jaren de uitwerking van het geheel gevolgd en veel fotografisch vastgelegd. Ze zal haar verhaal dan ook uitgebreid illustreren, zoals u van haar gewend bent.

Marijke Dirkson
Schaapsherder Marijke Dirkson

Schaapsherder, een vak apart

Iedereen kent het beeld van de herder met zijn hond en rustig grazende kudde in het veld. Marijke Dirkson graast met haar schaapskuddes in de duinen van Bergen, op Wieringen en in de gemeentes Zaanstad en Heerhugowaard. In de lezing vertelt ze over de prachtige en romantische facetten van het herdersvak. Tegelijkertijd laat ze u weten dat een schaapskudde geen doel op zich is, maar een middel om een doel te bereiken. Haar bedrijf Landschapsbeheer Rinnegom vertaalt de doelstelling van de opdrachtgever in een begrazingsschema en zet schaapskuddes doelgericht en gestructureerd in om de natuur te beheren. U krijgt een beeld van de organisatie van het bedrijf, de inzet van de schaapskudde, de prachtige natuur en de werkzaamheden van de herder.

Marijke Dirkson is van huis uit schapenhouder en was zo’n 15 jaar werkzaam voor diverse natuurorganisaties als boswachter. In 2010 heeft ze de overstap gemaakt naar een eigen bedrijf Landschapsbeheer Rinnegom, natuurbeheer met schaapskuddes. Als schaapherder is ze bijna dagelijks op pad en komt ze op de mooiste plekken. Vanuit haar ervaring vertelt ze over natuur en natuurbeheer. De afgelopen jaren werkte ze mee aan programma’s van radio en tv Noord-Holland en in 2010 schreef ze het boek ‘Op pad met de boswachter’.