Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

De jaarlijks donateursavond, maandagavond 4 november, in cultureel centrum Vredeburg te Limmen was een groot succes.

Ondanks het slechte weer wisten ruim 130 donateurs en belangstellenden uit Limmen en omliggende dorpen de weg te vinden. Voorzitter Aad de Wit verwelkomde de gasten en blikte kort terug op het afgelopen jaar, stond stil bij de onthulling van de naamborden, als eerbetoonaan Hennie Groot-Schermer, in de Klaas Hoorn-en Kijfpolder en introduceerde Lia Vriend en Marijke Dirkson als gastsprekers.

Donateursavond 2013
Donateursavond 2013

Lia Vriend hield een inleiding over het ontstaan van het landschap in de regio van heel lang geleden tot nu toe en de rol en betekenis van het water in het landschap, om uiteindelijk terecht te komen bij het tot stand komen van het waterbergingsproject Schulpvaart en de schoonwatervallei. Dit project is recent afgesloten en de tijd zal moeten leren of het aan het doel zal beantwoorden voorzover het de berging van veel water betreft. Inmiddels is al wel duidelijk dat de natuur zich goed voelt bij deze ontwikkeling.

Marijke Dirkson, schaapherder met een missie, vertelde op een pakkende wijze hoe zij en haar medewerkers schapen inzetten in het beheer van landschappen. Naast levende grasmaaiers zorgen schapen ervoor dat, bij een goede planning, zich in gebieden die begraasd worden, een natuurlijke flora kan gedijen. Ook kunnen schapen ingezet worden te bestrijding van de reuzenberenklauw want die veroberen ze graag. Marijke liet zien dat het werken met schaapskudden vandaag de dag geen sinecure is maar een beroep waar veel kennis en ervaring voor nodig is. Een vak waarbij een computer onontbeerlijk is, net als kennis van ziektebestrijding, van planning en vooral veel liefde voor de natuur.

Na een dankwoord van de voorzitter, waarin hij tevens een oproep deed voor nieuwe medewerkers, werd de avond gesloten. Er meldden zich veel nieuwe donateurs.