Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

De stichting wenst al haar vrijwilligers, donateurs, sympathisanten en betrokkenen een voorspoedig 2014.

Een voorspoedig 2014