Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)
Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)

Initiatief Stichting Alkmaardermeeromgeving heeft succes: Geen volledige kantoorfunctie voor Van Oldenbarneveldweg 53 te Bakkum

De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving is verheugd dat er door belanghebbende partijen geen beroep is ingesteld bij de Raad van State tegen de weigering tot het verlenen van een vergunning voor een volledige kantoorbestemming voor het pand Oldenbarneveldweg 53. Eerder werd afgezien van de nieuwbouw van een groot glazen kantoorpand in de tuin achter het Rijksmonument. De andere villa's, oorspronkelijk woonhuizen van artsen die verbonden waren aan de psychiatrische inrichting Duin en Bosch, zullen ook in de toekomst hun woonbestemming behouden.

Burgerinitiatief

Van Oldenbarneveldweg 53 BakkumIn maart 2011 is door de Stichting een burgerinitiatief ingediend met het doel de historische karakteristieken voor het gebied van de Van Oldenbarneveldweg e.o. in Bakkum te behouden. Dit initiatief werd door inwoners van Bakkum en Castricum royaal ondersteund. De gemeenteraad besloot daarop om voor het gebied een beschrijving te laten opstellen. Deze gebiedsbeschrijving is tot stand gekomen door enkele medewerkers van de bovengenoemde stichting, een lid van de Werkgroep Oud-Castricum, een externe deskundige en in samenwerking met de gemeente. Op 19 september 2013 is de gebiedsbeschrijving met een aantal aanbevelingen unaniem door de raad is aangenomen.

Na een inspanning van drie jaar is het cultuurhistorische dorpsgezicht van de Van Oldenbarneveldweg en omgeving te Bakkum beter gewaarborgd. Omgevingsvergunningen die in strijd zijn met het bestemmingsplan moeten voortaan worden getoetst aan de aanbevelingen in de gebiedsbeschrijving.

Van Oldenbarneveldweg 53 Bakkum