Landschapsplan A8-A9 vertraagd

Het besluit of de nieuwe verbindingsweg tussen de A8 en A9 er komt, is uitgesteld tot eind dit jaar. Drie bureaus werken samen aan een landschapsplan. Een landschapsplan is nodig omdat de nieuwe snelweg de Stelling van Amsterdam doorsnijdt, die als Werelderfgoed beschermd is. Het provinciebestuur heeft gezegd dat behoud van die status leidend is bij de keuze voor de route.

Een onafhankelijk ’kwaliteitsteam van erfgoed- en landschapsdeskundigen’ heeft het onderzoek tussentijds beoordeeld en kwam tot de conclusie dat er meer inzet van ’werelderfgoedexpertise’ nodig is. De bureaus hebben de verschillende onderdelen van de Stelling beschreven. Maar ze kunnen nog niet goed genoeg ’vanuit het werelderfgoed redeneren en argumenteren’ om de uitgangspunten voor het ontwerp op te kunnen stellen. Het eerste deel van het landschapsplan werd in februari 2020 openbaar. Daaruit blijkt dat de IJmond in de Stelling van Amsterdam een zwakke schakel is. De historische verdedigingslinie maakte gebruik van het water en de openheid van het landschap. Maar dat werd volgebouwd met woonwijken, bedrijventerreinen, wegen en spoorlijnen. De conclusie is dat het open en stille landschap verbeterd kan en moet worden. Er wordt nu gewerkt aan een basispakket met maatregelen die zonder meer genomen moeten worden om de Stelling te behouden en te versterken. Dat basispakket bevat ook maatregelen die hoe dan ook nodig zijn als de nieuwe weg er komt.

De provincie vindt de weg overigens nog steeds nodig. Het moet de regio beter bereikbaar maken vanuit het oosten en de weg door Krommenie ontlasten.