Kleurkeur nu een keurmerk

De Vlinderstichting maakte bekend dat op 1 december 2020 een belangrijke stap is gezet in het verduurzamen van onze leefomgeving. Sinds die dag zijn er namelijk duidelijke en officiële richtlijnen om biodiversiteit in Nederlandse bermen en groenstroken te bevorderen. Het College van Deskundigen van Stichting Groenkeur heeft besloten Kleurkeur definitief vast te stellen. Dankzij dit besluit is Kleurkeur nu een keurmerk, waarvan de kwaliteit is geborgd met een onafhankelijke toetsing.

Kleurkeur staat voor goed (maai)beheer van bermen en groenstroken. Samen vormen die het grootste natuurgebied van Nederland! Ze zijn essentieel voor het leven van heel veel dieren en planten. Beheer onder kleurkeur creëert gunstige leefomstandigheden voor flora en fauna voor de langere termijn. Bij de Stichting Groenkeur zijn al bijna 200 bedrijven gecertificeerd die maaiwerkzaamheden uitvoeren. Voor Groenkeur is Kleurkeur een goede aanvulling op de bestaande beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening. De belangrijkste elementen van Kleurkeur zijn:

  • Rekening houden met aanwezig flora en fauna
  • Goede afstemming tussen opdrachtgever, uitvoerder en andere belanghebbenden
  • Vooraf een duidelijk beheerplan
  • Werken met opgeleide, vakbekwame mensen
  • Niet klepelen (het verhakselen en laten liggen van de vegetatie)
  • Tijdig afvoeren van maaisel, om de bodem te verschralen
  • Gefaseerd maaien
  • Monitoring van de resultaten.

(Verkorte versie uit Nieuws uit de Noord-Hollandse natuur van 17 december 2020, een digitale nieuwsbrief van Landschap Noord-Holland.)