Kadernota strandgebied Castricum

De gemeente is gestart met het opstellen van een Kadernota Strandgebied Castricum. Deze kadernota gaat de kadernota uit 2011 vervangen. Het strandgebied is een belangrijke plek voor natuur, cultuur, recreatie, inspanning en ontspanning. Daarnaast is het strandgebied onderhevig aan beleidskaders van vier overheden en een gevarieerd pakket aan verordeningen, wet- en regelgeving. Het doel van de Kadernota Strandgebied is om al die beleidskaders, wensen en ambities in beeld te brengen en om een inschatting te maken van kansen en bedreigingen.

De Kadernota kan vervolgens een voorzet zijn voor nieuw beleid. Tijdens een vijftal groepsinterviews hebben verschillende partijen, waaronder de Stichting Alkmaardermeeromgeving, hun wensen, dromen en verwachtingen voor het gebied kunnen uitspreken. Het gesprek ging over vragen als: welke ruimtelijke ontwikkelingen voor het strandgebied wenselijk zijn en welke ontwikkelingen juist niet? Hoe moet het ideale strand er in de toekomst uitzien? Die groepsgesprekken hebben een lange wensenlijst opgeleverd. De vervolgstappen zijn:

  • Een evaluatie van de kadernota 2011
  • Een inventarisatie van de beleidskaders, wet- en regelgeving
  • Een samenvatting van de opgehaalde informatie bij belanghebbenden in het strandgebied
  • Een overzicht van de haalbaarheid van de wensen en kansen voor het gebied, op basis van geldende beleidskaders, wet- en regelgeving
  • Uitwerking tot een concept kadernota
  • Bespreking van de concept kadernota