Invulling voor erfgoedpark Uitgeest

De gebouwen van het Industrieel Erfgoedpark De Hoop, aan de zuidoever van het Uitgeestermeer, staan al jaren leeg, maar daar komt verandering in. In  2019 is door de gemeente Uitgeest een bestemmingsplan vastgesteld dat meer mogelijkheden biedt om invulling aan het terrein te geven. Voor het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer staat voorop dat de locatie een goede en duurzame bestemming krijgt, die past bij de locatie en inkomsten genereert.

In 2020 zijn twee ondernemers uit Beverwijk de nieuwe erfpachters van het erfgoedpark geworden. In 2020 is het hek al open gezet om recreanten vanuit de loods met het kleine molentje, een lattenzager, van een ijsje en andere lekkernijen te kunnen voorzien. De intentie van de ondernemers is dat het park medio 2021 open gaat en dat alle plannen in 2025 gerealiseerd zullen zijn. De Stichting Cornelis Corneliszoon probeert in samenwerking met de twee ondernemers en vier regionale  organisaties om op het erfgoedpark een werkende houtzaagmolen en een museale houtloods in te richten. Dat  is een goed plan, nu het startkapitaal nog. Vijf organisatie trekken samen op: Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, Stichting Uitgeester en Akersloter Molens, Stichting Oer-IJ, Museum Kennemerland en Vereniging Oud-Uitgeest.