Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Uitgaande dat hooge vereist is, en weide vereist is, zijn de volgende resultaten gevonden.

 • De Hooge Weide

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/gekende-landschappen/26-kaarten/54-de-hooge-weide-kaart
 • De Hooge Weide

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/weblinks/16-landschap-en-natuur/4-de-hooge-weide
 • Weide en daargrenzende natuur moet vrij blijven van bomen en hoge struiken, maar cultuurhistorie moet gerespecteerd worden

  Uitgeest en het Krengenbos bij Castricum dienen echter gerespecteerd te worden. Begrazing door schapen in natuurgebied De Hooge Weide bij Bakkum Van oudsher zijn boer en tuinder de grootste gebruikers van het landelijk gebied. Grote gebieden zijn echter...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/standpunt-van-de-maand/338-weide-en-daargrenzende-natuur-moet-vrij-blijven-van-bomen-en-hoge-struiken-maar-cultuurhistorie-moet-daarbij-gerespecteerd-worden
 • 2.6 Het binnendeltagebied van het Oer-IJ

  Het perceel ligt tussen Castricum en Uitgeest, aan de Uitgeesterweg en behoort tot de natuurterreinen van de Stichting de Hooge Weide Het Oer‐IJ is er wel, maar je ziet het pas als je het weet. Dit gebied, waartoe de bebouwde kom van Castricum en de...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/landschapstypen/77-f-de-binnendelta-van-het-oer-ij
 • 9.2 Natuurnetwerken

  Natuurnetwerk Nederland zijn ook onderdeel van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Natuurgebieden van de Stichting De Hooge Weide langs de Uitgeesterweg in de Castricummerpolder De natuur in Noord‐Holland bestaat, op de grote natuurgebieden na, uit...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/ecologische-waarden/112-b-natuurnetwerken
 • 2.3 De binnenduinrand

  om het gradiëntkarakter te versterken en het schone duinwater gescheiden te houden van het gebiedsvreemde boezemwater. De Hooge Weide (stichting De Hooge Weide), het Zeerijdtsdijkje (PWN/Landschap Noord‐Holland) en het Krengenbos en omgeving (PWN) zijn...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/landschapstypen/50-de-binnenduinrand
 • Schoon duinwater kan natuurwaarde van aanliggende weilanden met extensieve veeteelt helpen behouden

  hiervoor beschreven waterregiem wordt toegepast voor weidenatuurgebieden in de polders, zoals het Zeerijdtsdijkje en De Hooge Weide achter Bakkum. Tegengesteld zijn de waterpeilwensen bij agrarisch grondgebruik. Voor agrarisch grondgebruik is in de...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/standpunt-van-de-maand/255-schoon-duinwater-kan-natuurwaarde-van-aanliggende-weilanden-met-extensieve-veeteelt-behouden
 • Verbinden van natuurgebieden biedt planten en dieren meer kansen

  en verbindingszones tot stand gebracht. Een voorbeeld daarvan is de aaneen geschakelde natuurgebieden van de Stichting De Hooge Weide in de Castricummerpolder. De provincie heeft de ambitie dat het natuurnetwerk in Noord-Holland in 2027 voltooid zal...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/standpunt-van-de-maand/282-verbinden-van-natuurgebieden-biedt-planten-en-dieren-meer-kansen
 • 2.5 De voormalige strandvlaktes

  Voorbeelden zijn het Limmer Die en het Oosterveld/Limmer Veentje. Deze natuurgebieden en ook die van de Stichting De Hooge Weide, maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland 'Van Kust tot Kust'.

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/landschapstypen/76-e-de-voormalige-strandvlaktes
 • 9.3 De noordelijke robuuste natuurverbinding

  gerealiseerd. Het betreft het terrein Zeerijdtsdijkje van Landschap Noord‐Holland en het terrein van de Stichting De Hooge Weide. Dit deel van de verbinding 'Van Kust tot Kust' valt samen met de 'Schoonwatervallei' waarvan de Schulpvaart de blauwe ader...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/ecologische-waarden/113-c-de-noordelijke-robuuste-natuurverbinding
 • 9.4 De zuidelijke robuuste natuurverbinding

  monument Cronenburg. Een nat element is de Hendriksloot die in de omge­ving ligt van terreinen van de Stichting De Hooge Weide en van Landschap Noord‐Holland. De noordelijke en de zuidelijke natuurverbindingen komen samen bij de Dorregeester‐ en de...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/ecologische-waarden/114-d-de-zuidelijke-robuuste-natuurverbinding
 • 12. 3 Kenmerken werkgebied

  die ook op wereldniveau belangrijk zijn. Andere natuurterreinbeheerders zijn: Landschap Noord‐Holland; Stichting De Hooge Weide; Staatsbosbeheer. Een groot deel van het buitengebied is in handen van agrarische bedrijven en met name van melkveehouders....

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/beleidsplan-stichting/147-c-kenmerken-werkgebied
 • 5.5.1 Benutting - 1

  hiervoor beschreven waterregiem wordt toegepast voor weidenatuurgebieden in de polders, zoals het Zeerijdts­dijkje en De Hooge Weide achter Bakkum. Tegengesteld zijn de waterpeilwensen bij agrarisch grondgebruik. Voor agrarisch grondgebruik is in de...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/water/99-i-benutting-1
 • 11.11 Natuurbeheer binnen het agrarisch gebied

  toegewezen aan natuurbeschermingsorganisatie. Staatsbosbeheer, Landschap Noord‐Holland en de Stichting De Hooge Weide beschikken over grote terreinen in het landelijk gebied. De veenweidegebieden die het Alkmaarder‐ en Uitgeestermeer omringen, hebben...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/gebruiksfuncties/134-o-natuurbeheer-binnen-het-agrarisch-gebied
 • 9.1 Biodiversiteit

  en Uitgeester buitengebied, zoals PWN, Landschap Noord‐Holland (LNH), Staatsbosbeheer (SBB) en de Stichting De Hooge Weide. Zij hebben hun intenties verwoord in de nota 'Een groene MAL voor de CAL' (2000). Zij stellen zich Castricum voor als een open...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/ecologische-waarden/111-a-biodiversiteit
 • De Tankval een verwaarloosd monument

  van de Tankval is eigendom van HHNK; aangrenzende landerijen zijn van de particuliere natuurorganisatie Stichting De Hooge Weide Het watervoerend systeem is in de loop der jaren gewijzigd waardoor er nauwelijks doorstroming is en waterplanten zich...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/archief/59-archief-2016/276-de-tankval-een-verwaarloosd-monument
 • Boek Ernst Mooij over landschap uitgereikt aan betrokkenen

  Dat geldt bijvoorbeeld voor de Overleggroep Buitengebied Castricum, Landschap Noord-Holland, PWN, de Stichting de Hooge Weide, de Castricumse agrariërs en het Projectbureau Laag Holland. Beide stichtingen streven via deze boekpresentatie naar meer...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/archief/51-archief-2008/224-boek-ernst-mooij-over-landschap-uitgereikt-aan-betrokkenen

Resultaten 1 - 17 van 17