Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)
Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)
Uitgaande dat duin is vereist, en bosch is vereist, zijn de volgende resultaten gevonden.

 • Raads- en carrouselleden bezoeken Duin en Bosch

  nam op zaterdag 4 maart een groot aantal raad- en carrouselleden deel aan een rondleiding over het landgoed Duin en Bosch. Men wilde zich graag ter plekke laten informeren over mooie maar ook minder gewenste ontwikkelingen. Het beoogde resultaat werd...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/archief/59-archief-2016/279-raads-en-carrouselleden-bezoeken-duin-en-bosch
 • Sociale woningbouw op landgoed Duin en Bosch?

  aan het woord. De bewoners van Nieuw Koningsduin, de nieuwbouwwijk die de afgelopen jaren in fases op het landgoed Duin en Bosch is verrezen, hebben al van zich laten horen in regionale pers (NHD, 041017). De voorgenomen bouwplaats op de locatie van de...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/archief/60-archief-2017/291-sociale-woningbouw-op-landgoed-duin-en-bosch
 • Oude Parklaan 2 Duin en Bosch - bouw gaat door

  Stichting Alkmaardermeeromgeving gegrond verklaard; maar de bouw gaat toch door. Als men vanaf de Zeeweg het terrein Duin en Bosch oprijdt, rijdt men in de eerstvolgende bocht langs een ensemble van drie rijksmonumenten: het voormalige koetshuis, een...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/archief/59-archief-2016/248-oude-parklaan-2-duin-en-bosch-bouw-gaat-door
 • Bezwaar tegen bouw afwijkende villa op landgoed Duin en Bosch

  heeft bij de gemeente via een zienswijze bezwaar gemaakt tegen het plan voor een te bouwen villa op landgoed Duin en Bosch. Volgens de stichting zet het ontwerp van ‘villa Bochem’, zich te sterk af tegen de direct omliggende rijksmonumenten. Bovendien...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/archief/58-archief-2015/236-bezwaar-tegen-bouw-afwijkende-villa-op-landgoed-duin-en-bosch
 • Een inrichtingsplan voor Duin en Bosch.

  Duin en door de gemeente Castricum wordt al enige tijd gewerkt aan de uitwerking van de structuurvisie voor het landgoed Duin en Bosch. De bedoeling is om dit gebied in de toekomst een multifunctionele bestemming te geven. Niet alleen zouden de...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/archief/50-archief-2009/210-een-inrichtingsplan-voor-duin-en-bosch
 • Rondleiding landgoed Duin en Bosch

  Op zaterdag 22 oktober 2016 was er een excursie georganiseerd op het landgoed Duin en Bosch voor de medewerkers van de Stichting. De excursie stond onder leiding van Ernst Mooij, die positieve en minder positieve ontwikkelingen op het terrein liet...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/archief/59-archief-2016/266-rondleiding-landgoed-duin-en-bosch
 • Voorontwerp bestemmingsplan Duin en Bosch.

  Op 7 maart j.l. heeft de stichting haar zienswijze op het voorontwerp bestemmingsplan Duin en Bosch aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Castricum gezonden. Deze zienswijze bevat enkele kanttekeningen bij: het karakter van het...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/archief/48-archief-2011/197-voorontwerp-bestemmingsplan-duin-en-bosch
 • Duin en Bosch

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/gekende-landschappen/26-kaarten/52-duin-en-bosch-bakkum
 • Excursie Duin en Bosch

  Op 23 april 2014 was er een excursie voor medewerkers op en rondom Duin en Bosch in Bakkum. Deze excursie stond onder deskundige leiding van gebiedskenner Ernst Mooij. Niet alleen de gebouwen, de aanleg van het park maar ook de bijzondere natuur kwam...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/archief/15-archief-2014/22-excursie-duin-en-bosch
 • 11. 6 Maatschappelijke voorzieningen in de binnenduinrand

  Een te restaureren en te herbestemmen rijksmonument op landgoed Duin en Bosch In de duinrand bij Bakkum liggen twee markante gebouwen die hun oorspronkelijk functie hebben verloren. De vroegere jeugdherberg Koningsbosch is sinds mei 2015 een...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/gebruiksfuncties/123-g-maatschappelijke-voorzieningen-in-de-binnenduinrand-1
 • Keert een vleugje Oer-IJ terug in de Zanderij?

  stuk duin, het Papenbergmassief, voor het benodigde zand afgegraven. De huidige Papenberg en het hoge duin op landgoed Duin en Bosch zijn nog restanten van dat duinmassief. Het open en vlakke gebied daartussen wordt de Zanderij genoemd. Voor een deel...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/archief/60-archief-2017/285-keert-een-vleugje-oer-ij-terug-in-de-zanderij
 • Verdere bebouwing in de binnenduinrand en 'verstening' van de Kennemerduincampings moet worden uitgesloten

  bestemming als zorghotel. Omdat GGZ Dijk en Duin (onderdeel van Parnassia Groep) niet meer het gehele ziekenhuisterrein Duin en Bosch voor de zorg nodig heeft, is door de gemeenteraad op 4 oktober 2012 een nieuw bestemmingsplan aangenomen waardoor...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/standpunt-van-de-maand/310-verdere-bebouwing-in-de-binnenduinrand-en-verstening-van-de-kennemerduincampings-moet-worden-uitgesloten
 • Voorjaarsbericht april 2008

  is af te leiden uit de struinpaden die op de duintoppen zijn ontstaan. Er is inmiddels overleg afgesproken met het PWN. Duin en Bosch. De afdeling Castricum van de stichting participeert in de gemeentelijke klankbordgroep van het project structuurvisie...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/archief/51-archief-2008/229-voorjaarsbericht-april-2008
 • Luis in de pels van de overheid - Interview NHD met Lydia Snuif

  handhaving door de gemeente Castricum ronduit ’slecht’. Als voorbeeld noemt ze de herbestemming van het lijkenhuisje op Duin en Bosch. Een particulier heeft het rijksmonument Goudsbergen 12 aangekocht en er een woonhuis van gemaakt. ,,De vergunning op...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/archief/59-archief-2016/269-luis-in-de-pels-van-de-overheid-interview-nhd-met-lydia-snuif
 • 2.3 De binnenduinrand

  en in Noord‐ Bakkum. Deze gronden worden geestgronden genoemd. Verscholen in de beboste binnenduinrand ligt landgoed Duin en Bosch waar het voormalige Psychiatrisch Ziekenhuis 'Duin en Bosch' was gevestigd. Het oostelijke deel heeft nu een...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/landschapstypen/50-de-binnenduinrand
 • Voorjaarsbericht 2010

  is, is deze wandelroute een aanrader. De routebeschrijving is te koop bij de VVV in Castricum. Inrichtingsplan Duin en Bosch. De stichting heeft zitting in de adviesgroep die betrokken is bij de totstandkoming van de Structuurvisie herontwikkeling Duin...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/archief/49-archief-2010/204-voorjaarsbericht-2010
 • Unieke fietsexcursies door groen-blauwe hart van gemeente Castricum

  worden om 13.00 uur ontvangen met een kopje koffie of thee op een bijzondere locatie: het Oude Theehuis op landgoed Duin en Bosch. De excursie rond Limmen begint op zondag 6 september om 13.00 uur bij boerderij Vredeburg in het hart van Limmen. Geografe...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/archief/50-archief-2009/217-unieke-fietsexcursies-door-groen-blauwe-hart-van-gemeente-castricum
 • Wandel- en fietsrouteboekjes

  die door zowel door bossen als door meer open gebied gaat. Minder uitvoerig beschreven is de route naar en over landgoed Duin en Bosch. Castricum, Akersloot, Limmen en Bakkum (vier fietsroutes in één boekje) De routes van 9, 17, 12 en 22 km lang gaan...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/27-tips-en-aanbevelingen/62-fiets-en-wandelrouteboekjes
 • 13.7 Gebruiksfuncties

  en zijn behalve voor natuur ook van belang voor natuurrecreatie. Met uitzondering voor wonen in het groen op landgoed Duin en Bosch moet verdere bebou­wing in de binnenduinrand uitgesloten worden. Het wonen is geconcentreerd in de kernen Bakkum,...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/samenvatting/170-g-gebruiksfuncties
 • 5.4.1. Ruimte voor water - 1

  in de vorm van een vijver, wadi, sloot of greppel. Sinds de herinrichting van het voormalige ziekenhuisterrein Duin en Bosch wordt het hemel­water op twee manieren afgevoerd. Hemelwaterafvoer wordt opgevangen in wadi's waarna het water in de zandbodem...

  https://alkmaardermeeromgeving.nl/nl/water/97-g-ruimte-voor-water

Resultaten 1 - 20 van 25