Recreatiegebied bij Hotel Akersloot?

In januari 2022 verscheen in een krantenbericht een plan voor een recreatiegebied tussen de Geesterweg en Klein Dorregeest, tegenover hotel Akersloot. Het terrein bestaat nu vooral uit weiland. De voorgenomen inrichting bestaat uit een sportveldje met daar omheen een parcours voor boerengolf, fruitbomen en in de randzones volkstuintjes en moestuintjes.

De Stichting is van mening dat de inrichting van het recreatiegebied goed past in de omgeving. Wel moet opgemerkt worden dat met dit plan een geleidelijke opschuiving plaatsvindt naar het open weidegebied in zuidelijke richting. Daar tegenover staat het inrichtingsplan een meerwaarde zal opleveren voor de biodiversiteit.

Meer informatie:
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220104_76744326?utm_source=www.startpage.com&utm_medium=referral&utm_content=/