Hagen en boomsingels in Limmen

In het westelijk deel van Limmen zijn de afgelopen jaren een groot aantal nieuwe huizen gebouwd. Nog meer nieuwbouw is gepland. Hierbij zijn veel van de voor Limmen karakteristieke hagen en boomsingels verdwenen. De Stichting is begonnen met een onderzoek naar wat nog gered kan worden. Zij zal bij de gemeente aandringen op meer aandacht voor dit cultuurhistorisch aspect van Limmen.