PWN: De duinen lopen tegen hun grenzen aan

September 2022

Het duingebied is continu in beweging. Om het gezond en aantrekkelijk te houden zullen komend jaar diverse werkzaamheden plaatsvinden. Op 15 juni was er een informatiebijeenkomst van PWN om genodigden te informeren en suggesties te verzamelen die belangrijk zijn om in overweging te nemen. Het thema was: ‘De duinen lopen tegen hun grenzen aan’.
PWN presenteerde een overzicht van de projecten die in dit verband in voorbereiding zijn. Het onderwerp was: ‘De duinen lopen tegen hun grenzen aan’.

Er zijn vijf knelpunten.

  1. Stijgende zeespiegel, projecten worden voorbereid om kerven en stuifkuilen aan te leggen, zodat zand beter kan stuiven en de duinen blijven aangroeien. Fietspaden worden daarvoor meer naar het oosten verschoven, verder van de kust.
  2. Ongewenste stoffen, zoals stikstof, PFAS en gewasbeschermingsmiddelen, vormen een bedreiging voor de biodiversiteit en het drinkwater.
  3. Het wordt warmer. Door droogte staat de natuur onder druk in het groeiseizoen. Met opvang van hemelwater in de Vlindervallei en door o.a. het realiseren van een ecoduct bij Egmond aan Zee, als Noord-Zuid verbinding in het duingebied , wordt het duin veerkrachtiger.
  4. Het wordt natter. In de binnenduinrand wordt ruimte gemaakt voor waterberging om problemen als wateroverlast tegen te gaan.
  5. Groeiende bevolking en recreatiedruk. Hierdoor wordt het reserveren van ruimte voor drinkwater steeds belangrijker. Ook wordt het steeds drukker in de duinen, wat zorgt voor meer verstoring van duinplanten en dieren.

Onderstaande twee links openen een presentatie en een overzichtsdiagram van PWN die op de informatiebijeenkomst werden gepresenteerd.

Informatieavond 15 juni 2022

Diagram “Duinen onder druk”