Doel van de Stichting

De Stichting Alkmaardermeeromgeving zet zich in voor het behoud en de versterking van de natuur, de landschappelijke en cultuur-historische kwaliteiten van het groene gebied rond de dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude, Limmen en Uitgeest.

Van west naar oost, over een afstand van slechts 10 km, omvat dit gebied een even divers als typisch Noord-Hollands landschap: strand en duinen, geestgronden, poldergebieden en het Alkmaardermeer en Uitgeestermeer. Gelegen aan de rand van de metropoolregio Amsterdam en tussen Alkmaar en Beverwijk, is deze groene oase van onschatbare waarde voor mens en natuur.

De Stichting legt de nadruk op deze aspecten van het landschap:

  • het open karakter van de duinrandpolders en veenpolders
  • de herkenbaarheid van de in het gebied gelegen dorpen
  • de restanten van de Oer-IJ delta
  • de bijzondere natuurwaarden, zoals duinvegetatie en weidevogels
  • de cultuurhistorische kenmerken, zoals de ontginningsgeschiedenis en het waterbeheer.