Recreatieterrein De Hoorne Akersloot

Recreatieterrein De Hoorne aan het Alkmaardermeer wordt opgewaardeerd. Er komen buitendijks een afgesloten zwembad met een zwemsteiger en een amfitheater met ongeveer negentig zitplaatsen. Het bosplantsoen aan de noordwestkant wordt een speelbos met een houtsnipperpad en er komt een natuurspeelplaats. Langs de randen van het meer komen natuurvriendelijke oevers. In het oorspronkelijke plan kwamen ook een horecapaviljoen en een sportveld voor. De provincie vindt dat niet acceptabel, omdat het terrein naast een weidevogelgebied ligt. De verwachting is dat de voorzieningen nog dit jaar worden aangelegd.