Bloemrijke dijken Akersloot

De Stichting ontving vorig jaar mei een mailbericht van een verontruste inwoonster van Akersloot. Daarin schreef zij dat de dijk langs het Alkmaardermeer en de Klaas Hoorn- en Kijfpolder in Akersloot een lust voor het oog was. Zij was bevreesd dat evenals het jaar daarvoor de dijk gemaaid zou worden voordat de bloemen waren uitgebloeid en het zaad zich kon vormen.

Bij het beheer van dijken heerst bij waterschappen nog te veel een ‘ingenieursmentaliteit’ met vooral aandacht voor het technisch perspectief op veiligheid en weinig aandacht voor wat biodiversiteit daar aan kan bijdragen. Er vindt echter wel een kentering plaats naar meer aandacht voor de biodiversiteit. Waterschappen beschikken over duizenden kilometers dijken en kades. Het inzicht groeit dat door de beter doorwortelde ondergrond biodiverse dijken veiliger zijn dan dijken met minder biodiversiteit.