Actuele projecten

Hieronder vindt u een aantal grotere en kleineren onderwerpen waarmee de Stichting zich in de afgelopen periode zich bezig heeft gehouden. Sommige zijn afgerond, andere niet.

In Castricum en Uitgeest geen windturbines

Nederland ondergaat in de komende jaren een energietransitie. Dat betekent dat veel meer energie duurzaam moet worden opgewekt, vooral in de vorm van zonnepanelen en windturbines. In dit kader moet de Regio Noord-Holland Noord, waartoe Castricum en Uitgeest behoren, haar deel van de wind- en zonne-energie gaan leveren. Momenteel loopt een proces waarmee wordt gezocht naar de beste locaties voor windturbines en zonne-akkers: de Regionale Energiestrategie (RES). De resultaten zullen een grote impact hebben op onze leefomgeving. De Stichting praat mee in dit proces, samen met andere natuurorganisaties. Ons standpunt is dat er in de gemeenten Castricum en Uitgeest geen plaats is voor windturbines. Wel is er ruimte voor zonnepanelen op daken en bijvoorbeeld op overkappingen van parkeerplaatsen.

Reactie concept plan RES-NHN deelregio Alkmaar_Castricum en Uitgeest

Uitzichtpunt Papenberg te Castricum

Vanaf 2008 onderhouden de Stichting en de Werkgroep Oud-Castricum contacten met PWN met als doel het kenmerkende uitzicht vanaf de Papenberg over het dorp Castricum te herstellen. Na een lange aanloopperiode heeft de gemeente Castricum toestemming gegeven om een trap naar de top van de Papenberg aan te leggen. Deze is maart 2020 gereed gekomen: 149 treden. Op dit moment wordt de bouw van de uitzichttoren op de top van het duin voorbereid. Die maakt het mogelijk om het dorp en de achterliggende Castricummerpolder over de boomtoppen te overzien. Een toekomstige blikvanger van Castricum.

Erfgoedpark De Hoop in Uitgeest

De gebouwen van het Industrieel Erfgoedpark De Hoop, aan de zuidoever van het Uitgeestermeer, staan al jaren leeg. In 2020 zijn twee ondernemers uit Beverwijk de nieuwe erfpachters van het erfgoedpark geworden. Het erfgoed in het park blijft behouden. Er komt een restaurant. In de werkloods De Juffer komen negen B&B units. Verder komen er drie accommodaties voor elk acht tot tien personen. De bedoeling is dat er ook een werkende paltrokmolen komt om de geschiedenis van het houtzagen te vertellen. Ook het verhaal van het Oer-IJ krijgt er een plek. In 2020 is het park weer opengegaan. Vanuit de loods onder de lattenzager wordt ijs en koffie met gebak verkocht. De ondernemers hopen dat alle plannen in 2025 gerealiseerd zullen zijn. De stichting juicht dit initiatief van harte toe.

De Woudhaven bij De Woude krijgt een opknapbeurt

De Woudhaven is een kleine jachthaven aan de noordoostzijde van het Alkmaardermeer. De gemeente heeft in 2019 besloten dat de nieuwe inrichting van het gebied zal bestaan uit een restaurant met terras, een dienstwoning, ruimte voor vijf tenten en zes campers, twee permanente lighavens. Het restaurant wordt gebouwd in de vorm van een afgeknotte stolp en de bedrijfswoning in de vorm van een kapberg, waardoor het een typisch Noord-Hollands karakter krijgt. De Stichting heeft gesproken met aanwonenden. Zij zijn bezorgd over de toenemende recreatiedruk in hun directe woonomgeving. De Stichting blijft de ontwikkelingen volgen.